CÔNG BẰNG TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THÉP NHẬP SẢN XUẤT XK

Ngày đăng: 11/07/2014 - Danh mục: Tin công ty

Trước đó, Bộ Công Thương đã có công văn 4719/BCT-KHCN gửi Bộ Tài chính, đề nghị phối hợp thực hiện Thông tư liên tịch 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN. Trong công văn Bộ Công Thương đã nêu những đối tượng không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư và những đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư. 

Theo đó, công văn 4719/BCT-KHCN hướng dẫn các đối tượng không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN bao gồm hoạt động NK nguyên liệu để sản xuất hàng XK của DN trong khu chế xuất, NK  về để gia công XK nhưng không bao gồm loại hình “nhập sản xuất XK”.

Tuy nhiên, theo Tổng cục Hải quan, quản lý hải quan đối với loại hình XNK của DN chế xuất, DN trong khu chế xuất, loại hình XNK để gia công cho thương nhân nước ngoài và loại hình nhập sản xuất XK là tương tự như nhau, chỉ khác nhau về chính sách quản lý thuế đối với từng loại hình. Về bản chất, hàng hóa NK theo loại hình nêu trên không được tiêu thụ nội địa; trường hợp muốn chuyển tiêu thụ nội địa phải đăng ký tờ khai hải quan và làm thủ tục NK như đối với hàng hóa NK thông thường.

Theo quy định từ Điều 36 đến Điều 39 Thông tư 128/2013/TT-BTC năm 2013 của Bộ Tài chính, hàng hóa nhập sản xuất XK phải khai mã loại hình quản lý riêng, thông báo định mức sản xuất, đăng ký mã nguyên phụ liệu NK, mã sản phẩm XK. Cơ quan Hải quan quản lý, giám sát từ khâu nhập nguyên liệu đến khâu XK sản phẩm ra nước ngoài và sau khi XK , Thông tư liên tịch 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ban hành nhằm mục đích tăng cường quản lý chất lượng đối với thép sản xuất và NK để sử dụng trong nước. Theo quan điểm của Tổng cục Hải quan, việc Bộ Công Thương chưa đưa loại hình “Nhập sản xuất XK” vào các đối tượng không chịu sự điều chỉnh của Thông tư liên tịch 44 sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các DN NK thép theo loại hình “Nhập sản xuất XK”.

Chính vì vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Công Thương xem xét lại phạm vi điều chỉnh của Thông tư liên tịch 44 và có văn bản hướng dẫn cụ thể về quản lý chất lượng thép NK theo loại hình “Nhập sản xuất XK”.

Bài viết liên quan

Sản phẩm tiêu biểu